Referandumda değişen bazı kanunlar

Kategori: (Her Telden) Yazan: admin, 08-09-2010

Bu pazar yapılacak olan referandum da değişecek olan bazı maddelere sizlere örnek vereğim. Kısaca maddeyi yazıp kendimce yorumlayacağım. Başlıyoruz.

MADDE 53.

Toplu sözlesme yapılması sırasında uyusmazlık çıkması
halinde taraflar Uzlastırma Kuruluna basvurabilir. Uzlastırma
Kurulu kararları kesindir ve toplu sözlesme hükmündedir.

Yani diyorlar ki; siz boşuna yırtınmayın kurul ne derse o.

Madde 69.

Siyasî partilerin kapatılması, Yargıtay Cumhuriyet Bassavcısının
talebi üzerine, Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu
bulunan her bir siyasî partinin beser üye ile temsil edildigi
ve Meclis Baskanının baskanlıgında olusturulacak
Komisyonun üye tam sayısının üçte iki çogunlugu ve gizli
oyla verecegi izin üzerine açılacak dava, Anayasa
Mahkemesince kesin olarak karara baglanır. Komisyonun bu
kararı, yargı denetimi dısındadır. Reddedilen izin
basvurusunda ileri sürülen sebepler, hiçbir sekilde yeni bir
basvuruya konu olamaz. Siyasî parti gruplarında ve Türkiye
Büyük Millet Meclisinde izin konusunda görüsme yapılamaz
ve karar alınamaz.

Yani;  yargı değil TBMM bu işe el atıcak.

MADDE 84.

Partisinin temelli kapatılmasına beyan ve eylemleriyle sebep
oldugu Anayasa Mahkemesinin temelli kapatmaya iliskin
kesin kararında belirtilen milletvekilinin milletvekilligi, bu
kararın Resmî Gazetede gerekçeli olarak yayımlandıgı tarihte
sona erer. Türkiye Büyük Millet Meclisi Baskanlıgı bu kararın
geregini derhal yerine getirip Genel Kurula bilgi sunar.

Bu madde kaldırılıyormuş :D

Madde 125.

Cumhurbaskanının tek basına yapacagı islemler ile Yüksek
Askeri Suranın kararları yargı denetimi dısındadır. Ancak,
Yüksek Askeri Suranın Silahlı Kuvvetlerden her türlü ilisik
kesme kararlarına karsı yargı yolu açıktır.

Bir o kalmıştı zaten el atmadığınız.

Ve asıl önemli maddemize geldik;

MADDE 144. Öncesi

Hâkim ve savcıların görevlerini; kanun, tüzük,
yönetmeliklere ve genelgelere (Hâkimler için idarî nitelikteki
genelgelere) uygun olarak yapıp yapmadıklarını denetleme;
görevlerinden dolayı veya görevleri sırasında suç isleyip
islemediklerini, hal ve eylemlerinin sıfat ve görevleri
icaplarına uyup uymadıgını arastırma ve gerektiginde
haklarında inceleme ve sorusturma, Adalet Bakanlıgının izni
ile adalet müfettisleri tarafından yapılır. Adalet Bakanı
sorusturma ve inceleme islemlerini, hakkında sorusturma ve
inceleme yapılacak olandan daha kıdemli hâkim veya savcı
eliyle de yaptırabilir.

Değişince;

Adalet hizmetleri ile savcıların idarî görevleri
yönünden Adalet Bakanlıgınca denetimi, adalet müfettisleri
eliyle yapılır. Buna iliskin usul ve esaslar kanunla
düzenlenir.

Yani yargıyı biz memur atar gibi atacağız diyorlar.  Bu kadar saf olmayın, açın gözlerinizi bir bakın. Bir baş örtüsüyle, bir onla bir bunla olacak iş değil bunlar. Eğer senin yargın elden giderse zaten adamlar ne isterse onu yapacaktır. Gelin hep beraber HAYIR diyelim bu kendini bilmez, Türk milletini cahil sanan kuklaları.